Μέλι Κόνιτσας

Tag: μελισσοκομία θερμοκρασία

Η διακύμανση της Θερμοκρασίας το έτος 2014

31 Ιανουαρίου 2015

Παρουσιάζεται πίνακας τιμών και γράφημα με τις μέσες θερμοκρασίες στην Κόνιτσα ( μέση ελάχιστη , μέση , μέση μέγιστη )όπως καταγράφηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό «Μέλι Κόνιτσας»  για το ημερολογιακό έτος  2014. Οι πληροφορίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο στους μελισσοκόμους της περιοχής όσο και στους καλλιεργητές. {adinserter Meli_post} {adinserter Meli_post} {adinserter Meli_post}

Threesome