Μέλι Κόνιτσας

Tag: καπάκι

Από παλιόξυλα… μεσοκάπακα με θύρα τροφοδοσίας και εξαερισμό ( Κατασκευή )

16 Φεβρουαρίου 2013

Τα μεσοκάπακα ή εσωτερικά καπάκια είναι κατά την γνώμη μου απαραίτητο μέρος της κυψέλης. Με την εισαγωγή των καπακιών τύπου Αυστραλίας η χρήση τους υποτιμήθηκε. Για την θεωρία που βρίσκεται πίσω από το μικροκλίμα και τον εξαερισμό της κυψέλης ( το μεσοκάπακο τα επηρεάζει ) θα ακολουθήσει άρθρο στην ενότητα ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια κατασκευή μεσοκάπακου με τρύπα τροφοδοσίας και έξοδο για τις μέλισσες – εξαερισμό που μπορεί να κατασκευάσει ο καθένας. 

Threesome