Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2015

Αισθητά χαμηλότερη μέση θερμοκρασία το 2015 0

Αισθητά χαμηλότερη μέση θερμοκρασία το 2015

Μετά την παρουσίαση της διακύμανσης της θερμοκρασίας κατά το έτος 2014 το μέλι Κόνιτσας σας παρουσιάζει την σύγκριση των μέσων θερμοκρασιών κατά τους πρώτους 3 μήνες των ετών 2014 και 2015. Συνοπτικά παρατηρείται σαφώς...