Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2014

Η νέα πλαστική κυψέλη της ΑΝΕΛ – εγκατάσταση 5

Η νέα πλαστική κυψέλη της ΑΝΕΛ – εγκατάσταση

Πριν από λίγες μέρες παρέλαβα από την ΑΝΕΛ την νέα της πλαστική κυψέλη, για δοκιμή μετά από δικό μου αίτημα. Η κυψέλη ήταν εφοδιασμένη και με μερικά πλαστικά πλαίσια της ΑΝΕΛ τα οποία ήταν...